“ Светът пред прага ни” вдъхновява и насърчава децата да изследват и опознаят света, да се ангажират със средата извън класната стая и да разширят хоризонта си – да мислят локално и глобално!


 

Нашите деца растат в един все по-сложен и глобализиращ се свят, в който едно натискане на на компютърната мишка или  покупката на шоколад ги свързва с разнообразни хора и места! В такава среда уменията и разбирането на "гражданин на света" са изключително важни за децата, както никога преди. Почти 9 от 10 запитани британци са съгласни, че "глобалното обучение в училище е от решаващо значение, ако трябва да се решат проблеми като например:  изменението на климата или международната бедност”. Но ангажирането на младите хора в изучаване на тези предизвикателни и сложни въпроси, може да бъде трудно и обезсърчително. Ние ще работим с преподаватели в предучилищна възраст, учители в детската градина, помощник-учители и други, за да им помогнем да изградят професионално самочувстие и опит и да могат да включат теми от глобалното образование в ежедневната работа с малки деца. Разберете повече за целите на проекта и дейностите....

... Посетете галерията, за да видите снимки на проекта в действие ...

Обучение чрез експериментиране

Обучение чрез експериментиране

What we do

Развитие на обучение чрез дейности на открито при въвеждане на понятията: взаимосвързаност, устойчивост и справедливост

Създаване на контакти

Създаване на контакти

What we do

Създаване на контакти с производители на храни и занаятчии, така че темите на проекта да станат реални и практически за децата

Фокус групи

Фокус групи

What we do

Работа с преподавателите в регулярни Фокус групи за въвеждане на обучителните материали като книжката “Запознай се със Зог!” ( Meet Zogg ) и тематичните кутии и разработване на нови дейности и учебни материали от самите преподаватели

Въвличане на семейства и родители

Въвличане на семейства и родители

What we do

Подкрепа на преподавателите при прилагане на различни методи за ангажиране на родителите в процеса на обучение

Партньори

CDEC is grateful for funding from the European Union and the Big Lottery 'Awards for All' which has supported the World from our Doorstep.