Теа – справедливата търговка

 

 

Следващата книга за училищата, участващи в "Светът пред прага ни" е “Теa” – един въображаем образ - плюшено мече, с което децата пътешестват и изследват темата за Справедливата търговия. Преподавателите могат да използват книгата заедно с други тематични кутии и така да въвлекат децата в учебни дейности за произхода на храната, връзката между производител и потребител, понятието за справедливост.