За нас

Център за Образование за развитие в Камбрия (CDEC) е водещ доставчик на образователни услуги  в Камбрия , и е член на Консорциума на центровете за образование за развитие, обединяващ   мрежа от около 30 образователни центрове в цяла Англия. CDEC се занимава с добро преподаване и учене, като набляга на качествения подход и развитие на мисловни умения, изследване и размисъл. Ние смятаме, че е важно младите хора да осъзнаят връзките между собствения си живот и този на хората по целия свят, да разберат начините, по които ние сме зависими едни от други, да помислят върху причините за неравенството в света и да намерят начини за действат отговорно в ежедневието си. Наред с редица национални и глобални проекти, ние предлагаме професионална помощ и обучение за училища, уроци на открито, “зелени” училища, философско изследване и свързване между училищата.

 

Институт за глобална отговорност (ИГО) е неправителствена организация, основана през 2006 г.  във Варшава, Полша. ИГО осъществява инициативи и застъпничество за каузи, разкриващи причините за неравенството по света и предоставя образователни услуги за подобряване на качеството в преподаването. Ние вярваме, че в образованието е важно да се покажат алтернативни гледни точки и решения на глобалните предизвикателства и да се насърчи критичното мислене у младите хора и възрастни, така че те да почувстват, че могат да допринесат за промяната. Ние също се стремим да представим глобалните въпроси по начин, който дава възможност на учениците и младите хора да ги съотнесат  към техните лични преживявания и да станат съпричастни и солидарни с връстниците си по света. Предлагаме образователни ресурси и семинари за учители и повишаване на осведомеността и застъпнически кампании за млади хора и възрастни.


Алианс за регионални и граждански инициативи (АРГИ) е неправителствена организация, основана през 2006 г. със седалище в София, България и пет клона в други български градове, включително и Силистра. АРГИ инициира и подкрепя действия, които са насочени към развитие на качествени образователни програми за всички възрастови групи, трансгранично сътрудничество и партньорства, които стимулират социалното и икономическото развитие на региона. Ние силно вярваме в ученето през целия живот, както и в отворено образование, насърчаващо свободното мислене и емпатията. В същото време работим с трансгранични общности в Македония, Турция, Сърбия и Румъния за създаване на междукултурни партньорства и изпълнение на проекти за социално и икономическо развитие.

 

Център Бъдещи светове  е инкубатор за социални предприемачи, които мечтаят, проектират и изпълняват проекти за насърчаване култура на съвместно съществуване, правата на човека, и мир, като използват методи, основани на най-новите технологии, наука и демократичен диалог. Мисията ни е да дадем възможност на хората да преосмислят социалните предизвикателства на местно и европейско ниво. Нашите действия се водят точно на ръба на мястото, където може да се случи социалната промяна. Ние сме организация, в която са свързани идеи, проекти, методологии и хора.Организацията разполага с четири оперативни екипа: Глобално образование, Хуманитарни въпроси, Дизайн на бъдещето и Лаборатория за нова среда.