Цели на проекта

Общата цел на проекта е да повиши информираността и да промени нагласите на децата към проблемите на развитието и да гарантира, че те могат да предприемат действия за подкрепа на устойчив начин на живот. Проектът има за цел да проучи три основни теми за обучение:

  • концепцията за взаимосвързаност (локални (местни)- глобални връзки),
  • устойчивост
  • и справедливост (чрез концепцията и движението Справедлива търговия -  Fairtrade).


Той ще постигне целите с помощта на набор от стимулиращи учебни ресурси (книги с истории и тематични кутии), интерактивни подходи като разказване на истории, дейности на открито / учене чрез опит и изследване.