Дейности

Ние ще работим с преподаватели в предучилищна възраст, учители в детската градина, помощник-учители и други, за да им помогнем да изградят професионално самочувстие и опит при преподаване на теми като: храна, търговия и устойчиво развитие. Ние ще осъществим това чрез:

  • Разработване и използване на учебни дейности на открито, чрез които по достъпен за малките ученици начин да се въведат понятия като взаимосвързаност, устойчивост и справедливост
  • Осъществяване на връзки с производителите на храни и занаятчии, така че темите на проекта да станат реални и практически за децата
  • Подпомагане преподавателската дейност на участващите учители чрез провеждане на редовни Фокус групи и представяне на учебни ресурси като “Запознай се със Зог!” ( Meet Zogg ) – детска  книжка с разкази, придружена от  тематични кутии, чрез които учителите могат да прилагат и развиват нови дейности в класната стая
  • Подпомагане на преподавателите да изградят връзки с  Мрежата от организации за справедлива търговия в Камбрия, Великобритания
  • Подпомагане на училищата да създадат контакти с училища и производители на хранителни продукти в чужбина, както в ЕС, така и в Субсахарска Африка