About Us

Το Cumbria Development Education Centre (CDEC) είναι ο κορυφαίος παροχός υπηρεσιών για την παγκόσμια εκπαίδευση στην Cumbria. Είναι επίσης και μέλος της Κοινοπραξίας Κέντρων Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης (Consortium of Development Education Centres), ενός δικτύου από 30 περίπου Κέντρα Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης απ’ όλη την Αγγλία. Το CDEC ασχολείται με ποιοτική διδασκαλία και εκμάθηση, δίνοντας έμφαση σε μια διδασκαλία που προσεγγίζει αξίες και υποστηρίζει την δεξιότητα σκέψης, έρευνας και προβληματισμού. Αισθανόμαστε ότι είναι σημαντικό για τους νέους να κατανοήσουν τις σχέσεις μεταξύ της δικής τους ζωής και των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, να αναγνωρίσουν τους τρόπους με τους οποίους εξαρτόμαστε ο ένας από τον άλλο, να σκεφτούν τους λόγους γιατί υπάρχουν αδικίες στον κόσμο και να ανεύρουν τρόπους για να ενεργήσουν υπεύθυνα στην καθημερινότητα τους. Παράλληλα μέσα από μια σειρά εθνικών και παγκόσμιων χρηματοδοτημένων έργων προσφέρουμε επαγγελματική υποστήριξη και εκπαίδευση στα σχολεία και εκπαιδευτικά κέντρα μέσω υπαίθρια μάθηση,  φιλοσοφική έρευνα και σύνδεση σχολείων.


Το InstituteofGlobalResponsibility (IGO) είναι μια μη-κυβερνητική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2006 και εδρεύει στη Βαρσοβία , Πολωνία. Το IGO υποστηρίζει πρωτοβουλίες και κινήσεις που αντιμετωπίζουν τις αδικίες στον κόσμο και επίσης παρέχει ποιοτική αναπτυξιακή εκπαίδευση. Πιστεύουμε ότι στην εκπαίδευση είναι σημαντικό να δείξουμε εναλλακτικές προοπτικές και λύσεις στις παγκόσμιες προκλήσεις,καθώς επίσης και να ενθαρρύνουμε την κριτική σκέψη στους νέους και ενήλικες, έτσι ώστε να αισθάνονται ότι μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Επιδιώκουμε επίσης να παρουσιάσουμε τα παγκόσμια θέματα με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να επιτρέπει στους μαθητές και νέους να συσχετιστούν τις προσωπικές τους εμπειρίες με τους συνομήλικους τους σε όλο τον κόσμο, αναπτύσσοντας έτσι την ευαισθητοποίησή και αλληλεγγύη τους. Προσφέρουμε υλικό και εργαστήρια για εκπαιδευτικούς και επίσης εκστρατείες ευαισθητοποίησης και υποστήριξης για τους νέους και ενήλικες.


Το AllianceforRegionalandCivilInitiatives (ARCI)  είναι μια μη - κυβερνητική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2006 με έδρα τη Σόφια, Βουλγαρία και έχει πέντε άλλα γραφεία σε άλλες πόλεις της Βουλγαρίας , συμπεριλαμβανομένης και της Σιλίστρας. Το ARCI πρωτοπορεί και υποστηρίζει δράσεις που αφορούν την ανάπτυξη της ποιοτικής εκπαίδευσης για όλες τις ηλικίες, και επίσης συνεργασίες και συμφωνίες, οι οποίες προάγουν την κοινωνική και οικονομική περιφερειακή ανάπτυξη. Πιστεύουμε ακράδαντα στη δια βίου μάθηση, καθώς και στην εκπαίδευση που ενθαρρύνει την ελεύθερη σκέψη και ενσυναίσθηση. Παράλληλα συνεργαζόμαστε με τις κοινότητες της Μακεδονίας, της Τουρκίας, της Σερβίας και της Ρουμανίας για να καθιερωθούν οι διαπολιτισμικές συνεργασίες και να εφαρμοσθούν προγράμματα κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης.

 

Το Future Worlds Center είναι μια ομάδα από κοινωνικούς επιχειρηματίες που οραματίζονται, σχεδιάζουν και υλοποιούν έργα που προωθούν την κουλτούρα της συνύπαρξης, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ειρήνη χρησιμοποιώντας μεθόδους που στηρίζονται στις τελευταίες τεχνολογίες, στην επιστήμη του διαλογικού σχεδιασμού και του δημοκρατικού διαλόγου.  Η αποστολή του FWC είναι να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να ξανασκεφτούν και να επιλύσουν εκ νέου τις κοινωνικές προκλήσεις, τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι δράσεις μας τοποθετούνται στην πρώτη γραμμή, ακριβώς εκεί όπου συμβαίνουν οι κοινωνικές αλλαγές. Το FWC είναι ένας οργανισμός στον οποίο οι ιδέες, οι στόχοι, οι μεθοδολογίες και οι άνθρωποι συνδέονται μεταξύ τους. Οι δραστηριότητες του FWC υλοποιούνται από 4 μονάδες: το Τμήμα Ανθρωπιστικών Θεμάτων, το Τμήμα Παγκόσμιας Εκπαίδευσης, το Τμήμα Εργαστηρίου Νέων Μέσων Επικοινωνίας, και το Τμήμα Σχεδιασμού Μελλοντικών Κοινωνικό-Τεχνικών Συστημάτων.