Δραστηριότητες

Θα συνεργαστούμε με νηπιαγωγούς, βρεφοκόμους, βοηθούς δασκάλων και άλλους ενήλικους λειτουργούς, ώστε να ενισχύσουμε την αυτοπεποίθησή τους κατά τη διδασκαλία θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη, όπως η τροφή, το εμπόριο και η αειφόρος ανάπτυξη. Αυτό θα γίνει:

 

  • αναπτύσσοντας τη χρήση υπαίθριας/βιωματικής μάθησης για να παρουσιάσουμε στα παιδιά αναπτυξιακά θέματα μέσα από τις έννοιες της αλληλοσύνδεσης, της αειφόρου ανάπτυξης και του δικαίου.
  • Δημιουργώντας σχέσεις με παραγωγούς τροφίμων και αγρότες/τεχνίτες, ώστε τα θέματα του προγράμματος να γίνουν οικεία και χειροπιαστά για τα παιδιά.
  • Δουλεύοντας με τους λειτουργούς σε τακτικές Ομάδες Εστίασης για την παρουσίαση μαθησιακών πόρων, όπως το βιβλίο του Ζογκ και τα θεματικά κουτιά, και για να αναπτύξουμε από κοινού νέες δραστηριότητες και πόρους για την τάξη.
  • Βοηθώντας τους λειτουργούς να αναπτύξουν τρόπους ώστε να εμπλακούν και οι γονείς/οικογένειες στα θέματα του προγράμματος.
  • Δίνοντας σε λειτουργούς και παιδιά την ευκαιρία να δημιουργήσουν δεσμούς με το Δίκτυο Δίκαιου Εμπορίου (CumbriaFairtradeNetwork).

 

 

  • Βοηθώντας τα σχολεία και τα προσχολικά ιδρύματα να δημιουργήσουν και να συντηρήσουν δεσμούς με σχολεία και παραγωγούς τροφίμων στο εξωτερικό, όπως στην Ε.Ε. και την Υποσαχάρεια Αφρική.