Επικοινωνία

Ο Κόσμος στο Κατώφλι μας στο Η.Β.:

Cumbria Development Education Centre - CDEC

Low Nook, Rydal Road

Ambleside

Cumbria  LA22 9BB, UK

www.cdec.org.uk

Στείλτε email στον τοπικό συντονιστή εδώ.

 


Ο Κόσμος στο Κατώφλι μας στη Βουλγαρία:

Alliance for Regional and Civil Initiatives

167A Evlogi Georgiev Blvd.

Sofia 1504, Bulgaria

www.arci-ngo.org

Στείλτε email στον τοπικό συντονιστή εδώ.

 


Ο Κόσμος στο Κατώφλι μας στην Πολωνία:

Instytut Globalnej Odpowiedzialności

skryt. poczt. nr 176

00-950 Warszawa, Poland

www.igo.org.pl

Στείλτε email στον τοπικό συντονιστή εδώ.

 


Ο Κόσμος στο Κατώφλι μας στην Κύπρο:

Future Worlds Center

Προμηθεως 5, 2ος όροφος

1065 Λευκωσία, Κύπρος

www.futureworldscenter.org

Στείλτε email στον τοπικό συντονιστή εδώ.