Zrozum świat – przedszkola towarzyszy dzieciom w odkrywaniu siebie oraz świata, inspiruje do kontaktu z przyrodą pozwala docenić piękno planety, poznać ludzi z odległych miejsc na Ziemi słowem poszerzyć horyzonty zarówno w wymiarze lokalnym jak I globalnymDzisiejszy świat zmienia się z intensywnością i tempem jakiego nie znaliśmy, gdy byliśmy dziećmi, gdy dorastaliśmy. Stają przed nami nowe wyzwania, mamy dostęp do informacji z drugiego końca świata, coraz częściej spotykamy osoby pochodzące z innych krajów, słyszymy o zmianach klimatu i konsekwencjach tych zjawisk dla życia naszego i naszych dzieci. Te zmiany i informacje zaskakują, prowokują do zadawania pytań i udzielania odpowiedzi nas dorosłych. Wyobraźmy sobie jakie pytania i wątpliwości pojawiają się z tej okazji u dzieci. Angażowanie dzieci w dialog, który pozwoli im zrozumieć złożoność świata to cel naszego projektu.W ramach projektu pracujemy z praktykami, nauczycielami i nauczycielkami przedszkolnymi, nauczycielami wspierającymi w oddziałach przedszkolnych tak by budować ich kompetencje i wspierać we włączaniu opowieści o globalnym świecie w codziennej pracy. Dowiedz się więcej o celach i działaniach projektu... Odwiedź naszą galerię i obejrzyj zdjęcia z predszkoli, w których realizowany jest projekt.

 

Uczenie się przez doświadczenie

Uczenie się przez doświadczenie

What we do

Wykorzystanie pedagogiki przeżyć do wprowadzenia idei współzależności, harmonii i sprawiedliwości

Dzięki kontaktom

Dzięki kontaktom

What we do

Dzięki kontaktom z producentami żywności i rzemieślnikami, dzieci mają możliwość poznania różnych zawodów, dowiadują się skąd się bierze żywność, jak powstają przedmioty codziennego użytku, zabawki, książki itp. Budują pozytywne relacje ze światem.

Grupy robocze

Grupy robocze

What we do

W ramach grup prowadzimy regularne konsultacje dla nauczycieli i nauczycielek przedszkolnych, organizujemy spotkania i szkolenia. Wspólnie pracujemy nad materiałami i pomocami dydaktycznymi, omawiamy tematykę i metody wykorzystane w projekcie.

Dla rodziny

Dla rodziny

What we do

Do udziału w projekcie zapraszamy również całe rodziny, z którymi spotykamy się w czasie warsztatów, pokazów filmowych i pikników na terenie przedszkola.

Partnerzy projektu

CDEC is grateful for funding from the European Union and the Big Lottery 'Awards for All' which has supported the World from our Doorstep.