• Български
  • Ελληνικά
  • Polski
  • English

celach i działaniach

Celem projektu Zrozum świat – przedszkola jest podnoszenie świadomości na tematy globalne oraz zmiana postaw małych dzieci tak, by zachęcić je do podejmowania działań na rzecz zrównoważonego stylu życia. W projekcie pracujemy nad trzema wątkami:

  • globalne współzależności między ludźmi i miejscami na świecie,
  • zrównoważony rozwój,
  • sprawiedliwość społeczna i Sprawiedliwy Handel.


Realizacja tych celów jest możliwa dzięki użyciu szerokiej gamy ciekawych i stymulujących materiałów (wielkoformatowe bajki, historie o życiu i pracy drobnych producentów i rolników, zdjęcia, plansze, scenariusze zajęć) oraz metod pracy takich jak opowiadanie bajek, pedagogika przeżyć, dociekania filozoficzne dla dzieci.